Den globale økonomi og fagforeningerne

Deres primære måde at gøre det på er at opfordre til højere mindstelønninger og flere fagforeninger. Forhøjelsen af mindstelønnen er en gennemprøvet måde at dræbe arbejdspladser, da arbejdstagere, https://akassemedlem.dk der ikke producerer indtægter lig med eller større end mindstelønnen bliver omkostninger for deres arbejdsgivere. Det er snarere bedst at hæve arbejdstagernes lønninger ved at indføre vækstfremmende politikker, der fremmer arbejde, investeringer og voksende arbejdsproduktivitet. Ifølge Free Marteteer vil skatter, der reducerer incitamentet til at arbejde eller investere i kapital, skade arbejdstagernes produktivitetsvækst og dermed bremse væksten i arbejdstagernes lønninger. Efter kun ét spil vil jeg sige, at jeg kan sammenligne dem positivt med F &F. Men når arbejdstagerne får højere lønninger og bedre arbejdsvilkår gennem det frie marked, når de bliver opdraget af virksomheder, der konkurrerer med hinanden om de bedste arbejdstagere, af arbejdstagere, der konkurrerer med hinanden om de bedste job, er disse højere lønninger på ingens bekostning.

Der er også ulemper ved fagforeningsrepræsentation.

Endelig hæver de af markedsfolkets fortalere i modsætning til venstrefløjens politik lønningerne uden andres regning. Venstrefløjen har en frygtelig pervers måde at hjælpe arbejderne på. Det eneste, venstrefløjen har at tilbyde arbejdstagerne, er fordele for nogle på bekostning af andre. Mere end 84 procent af fagforeningsfolk har job, der giver sygesikring ydelser, men kun 64 procent af nonunion arbejdstagere gør. Håbet er, at hvis der er en brancheorganisation, vil det skabe en stærkere industri, og hvis denne brancheorganisation er konfigureret korrekt, vil flere virksomheder være rentable og stabile. Der er også ulemper ved fagforeningsrepræsentation. Union afgifter kan være op til flere hundrede dollars om året, og der er undertiden en engangs-indledning gebyr samt (Todate, M., 2010). Ikke alene er omkostningerne en ulempe, men også det faktum, at det enkelte medlem ikke har nogen kontrol over, hvordan fagforeningsafgifterne bruges.

Men for os alle, især inderligt inspirerede kristne, er der en måde at vende tilbage status for dit ægteskab til en tilstand af lyksalighed, oplysning og fred. Der findes allerede meget lovgivning, der har til formål at forbedre arbejdstagernes løn- og arbejdsvilkår, men der kan kun være få lovgivninger, der fremmer industriel vækst. Der er et par, der arbejder i de store udlån centre så godt. Ved at behandle spørgsmål som gruppe er der en bedre chance for et positivt resultat end at behandle spørgsmål individuelt. Der er styrke i antal, og når det kommer til at kæmpe for retfærdige medarbejderrelationer, kan det være en stor fordel at blive støttet af fagforeningen.

Generelt, når det kommer til etiske og moralske spørgsmål på en arbejdsplads, har de medarbejdere, der er fagforeningsstøttede, et større sind end dem, der ikke er fagforeningsstøttede. Ifølge fagforeninger, har millioner fraværende fra deres arbejde bare for at protestere og iscenesætte en strejke på gaden, der forårsagede transport vanskeligheder. Fagforeningerne er på den anden side arbejdskarteller, som antallet af arbejdstagere i en virksomhed for at øge de resterende arbejderes lønninger, en ordning, der er stor for fagforeningsarbejdere, men skadelig for ikke-organiserede arbejdstagere og økonomien som helhed. Da NLRA blev vedtaget af Kongressen, blev National Labor Relations Board (NLRB) også oprettet. I november 2014 skabte vi et abstraktionsværktøj til at identificere sundhedsrelaterede elementer i 16 fagforeningskontrakter fra industrier i Pacific Northwest. Tabeller over husstandsdataserier om medlemskab af fagforeninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.